Polska Wschodnia rozwija się dzięki Funduszom Europejskim

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
.
fot. materiały prasowe

Z pomocą Funduszy Europejskich województwa lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie wykorzystują swój potencjał rozwojowy. Tylko z programu Polska Wschodnia realizowanych jest ok. 2,5 tys. projektów o łącznej wartości ok. 8 mld zł.

Od infrastruktury…

Jednym z czynników, który zniechęcał inwestorów do naszych wschodnich województw, była słabo rozwinięta infrastruktura transportowa. Utrudniało to zarówno dostawy towarów, jak i przemieszczanie się mieszkańców i pracowników.

Przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich zrealizowanych zostało wiele inwestycji poprawiających ten stan rzeczy. Podnoszą one dostępność miast wewnątrz makroregionu, a także ich połączenia z innymi częściami Polski. Tylko w ostatnich latach z programu Polska Wschodnia wybudowano i zmodernizowano ok. 150 km dróg łączących obszary funkcjonalne miast z siecią dróg krajowych i ok. 540 km linii kolejowych. Efektem wsparcia z programu jest także 10 unowocześnionych dworców kolejowych oraz ponad 100 stacji i przystanków kolejowych. Zakupiono 319 ekologicznych autobusów, trolejbusów oraz tramwajów; powstało 57 km dróg rowerowych i wdrożono 14 inteligentnych systemów transportowych.

…do innowacyjnego biznesu

Program Polska Wschodnia przekazuje też bodźce bezpośrednio do biznesu. Duży nacisk kładziony jest na rozwój start-upów – stworzono w tym celu Platformy Startowe oferujące kompleksowe wsparcie dla osób z ciekawym pomysłem na biznes. Firmy z makroregionu mogły z kolei liczyć na dofinansowanie innowacji opartych na wzornictwie czy też ekspansję międzynarodową – z tej szansy skorzystało już 240 przedsiębiorstw. W wyniku działania programu zostało wdrożonych aż 1700 innowacji. Przykładem może być projekt zastosowania kompleksowego leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych. Nowa metoda, opracowana przez Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA, nie tylko zwiększa skuteczność, ale i bezpieczeństwo całego procesu.

Rozwój przedsiębiorstw to także nowe miejsca pracy – dzięki projektom współfinansowanym z programu Polska Wschodnia powstało ich 2200.

Dowiedz się więcej: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/efekty-realizacji-programu-polska-wschodnia-2014-2020/

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski