Szkolnictwo wyższe szyte na miarę dzięki Funduszom Europejskim

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
student
shutterstock

Każdy student marzy o tym, żeby po latach nauki móc pracować w swoim zawodzie. Jednak aby to było możliwe, umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia muszą być poszukiwane na rynku pracy. W dostosowywaniu kierunków kształcenia studentów do potrzeb biznesu pomaga Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że studia na kierunku „Technologie kosmiczne i satelitarne” nie mają praktycznego zastosowania. Nic bardziej mylnego! Technologie te wykorzystywane są na co dzień. Telekomunikacja, nawigacja satelitarna, internet czy badanie zagrożeń klęskami żywiołowymi funkcjonują właśnie dzięki nim. Dzięki projektowi dofinansowanemu z Funduszy Europejskich studenci Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni otrzymali możliwość kształcenia w ramach czterech specjalizacji przygotowujących ich do potrzeb rynku.

Ze wsparcia przyznanego z Funduszy Europejskich korzystają również studenci AWF we Wrocławiu. W ramach projektu realizowanego ze środków POWER na tej uczelni prowadzone są szkolenia pozwalające na zdobycie typowo praktycznych umiejętności. Część środków przeznaczona jest również na zakup niezbędnego sprzętu, dzięki czemu każdy, niezależnie od sytuacji materialnej może podnosić swoje kompetencje i zwiększać swoje szanse na rynku pracy. Uczestnicy niektórych szkoleń mają możliwość zdobycia uprawnień do stosowania danej metody np. Psychomotoryki czy terapii manualnej Kalltenborn-Evjenth.

W epoce globalizacji nikogo nie dziwi, że dobrze wykształcony absolwent powinien posługiwać się językami obcymi i dobrze odnajdywać się w wielonarodowym środowisku. Aby odpowiedzieć na to wyzwanie, część środków z POWER przeznaczana jest na projekty zakładające organizację programów studiów w językach innych niż polski, głównie w języku angielskim, czy też prowadzonych przez zagraniczną kadrę.

Studia to nie koniec

Nawet najlepiej opracowany program studiów z czasem się dezaktualizuje. Dlatego edukacja nigdy nie kończy się wraz ze zdobyciem dyplomu. Konieczne jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, co jest szczególnie istotne w kształceniu lekarzy. Program POWER wspiera środkami rozwój kadr medycznych – już 7,5 tys. lekarzy zdobyło nowe kompetencje oraz ok. 31 tys. pielęgniarek i położnych uczestniczyło w specjalistycznych kursach. Przykładem jest trwający obecnie projekt realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, który umożliwia lekarzom udział w zajęciach praktycznych z użyciem symulatorów medycznych pozwalających na przeprowadzenie zabiegów endoskopowych na sali dydaktycznej. Zakłada też wizyty studyjne dla instruktorów i techników symulacji u partnerów europejskich.

Czytaj więcej: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/efekty/efekty-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/

Przykłady najciekawszych projektów – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (power.gov.pl)

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski