Podróże po Polsce są coraz szybsze, wygodniejsze i bardziej bezpieczne

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
pociąg
shutterstock

Każdy, kto podróżował w ostatnich latach po Polsce, zetknął się z pewnością z informacją „Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich”. Nieważne, czy przemierzał pół kraju, czy tylko własną miejscowość. Nieważne, czy jechał samochodem, pociągiem, autobusem, tramwajem czy rowerem.

W całej Polsce realizowane są tysiące inwestycji infrastrukturalnych, z których wszyscy korzystamy każdego dnia. Współfinansowane są z ogólnopolskiego programu Infrastruktura i Środowisko , programu Polska Wschodnia oraz 16 programów regionalnych. Ułatwiają one podróże, ale przede wszystkim podnoszą potencjał ekonomiczny naszego kraju. Rozwinięta i sprawna sieć komunikacyjna zapewnia lepszą dostępność rynku pracy, wzrost przedsiębiorczości oraz większą atrakcyjność inwestycyjną kraju i regionów.

Wielkie liczby

Inwestycje, które mają znaczenie dla rozwoju całego kraju, realizowane są z programu Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory objęły m.in. ponad 2,1 tys. km dróg i ponad 1 tys. km linii kolejowych.

Drugim programem, z którego zrealizowanych zostało wiele inwestycji w infrastrukturę transportową, jest Polska Wschodnia. Jego zadaniem jest rozwój tego makroregionu, co z kolei przekłada się na zrównoważony rozwój całego kraju. Efekty zrealizowanych dotychczas inwestycji to m.in. 540 km przebudowanych linii kolejowych, 100 zmodernizowanych przejazdów i 10 dworców. 150 km dróg łączących obszary funkcjonalne miast wojewódzkich z siecią dróg krajowych. I do tego 57 km nowych dróg dla rowerów.

Tory, dworce, drogi, chodniki…

Za tymi liczbami stoją konkretne zmiany . Na przykład w Lublinie powstał projekt drogowy zwiększający dostępność miasta. Przebudowane i rozbudowane zostały m.in. skrzyżowania, drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie czy odwodnienie. Przykładem inwestycji kolejowych może być odcinek Działdowo ‒ Olsztyn . Dzięki unowocześnieniu trasy czas przejazdu skrócił się o kwadrans, powstały dwa nowe przystanki osobowe, trwa przebudowa dworca głównego w Olsztynie. W centrum miasta powstały z kolei buspasy, ścieżki rowerowe, chodniki, zamontowano oświetlenie, zakupiono tabor tramwajowy , a także rozbudowano Inteligentny System Transportowy.

Czytaj więcej: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/efekty-realizacji-programu-polska-wschodnia-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/efekty-funduszy-europejskich/efekty-lata-2014-2020/

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski