Fundusze Europejskie na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
zamek olsztyn
shutterstock

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, przygotowanie i udostępnienie wystaw dla zwiedzających to ogromne koszty, dlatego zdarza się, że cenne zabytki niszczeją. Z pomocą przychodzi dofinansowanie ze środków UE. Dzięki temu perły polskiej kultury odzyskują swój blask.

Czy wiesz, gdzie na świecie znajduje się najgłębiej położona trasa turystyczna kopalni węgla kamiennego? Zabytkowa kopalnia Guido, będąca częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, daje możliwość odbycia prawdziwej podróży do wnętrza Ziemi i historii kopalnictwa. W muzeum można poznać także kulturę górników – od unikatowej sztuki rzeźby w węglu przez instrumenty muzyczne po etnograficzne zbiory utrwalające życie codzienne robotników kopalni i ich rodzin. Środki z Funduszy Europejskich umożliwiły muzeum realizacje takich projektów jak rewitalizacja Sztolni „Królowa Luiza” (najdłuższej w Europie) czy otwarcie dwóch nowych wystaw i zapewnienie współpracy z nowo powstałym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Ciekawiej, nowocześniej i dostępniej

Muzeum w Zabrzu to jeden z przykładów instytucji wspartych dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z pomocy korzystają liczne miejsca związane z kulturą, takie jak teatry, muzea czy domy kultury. Dla odbiorców kultury oznacza to szerszą ofertę proponowanych atrakcji, większą dostępność placówek czy nowoczesne wyposażenie otwierające nowe możliwości edukacyjne.

Z programu dofinansowywane są także projekty związane z ochroną zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Obiekty te są ważnym elementem tożsamości zarówno lokalnej, jak i narodowej. Przykładem może być Kopalnia Soli „Bochnia” ‒ Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki środkom z UE zabytkowe wyrobiska górnicze zostaną nie tylko zabezpieczone i zachowane dla przyszłych pokoleń. Inwestycja zakłada również przystosowanie ich do celów kulturalno-edukacyjnych. Uruchomienie nowej trasy zwiększy poziom bezpieczeństwa i komfortu dla zwiedzających. 

Poradnik dostępności dla sektora kultury

Kultura musi być dostępna dla każdego – niezależnie od ograniczeń poznawczych czy fizycznych. Jedną ze sfer wspieranych z Funduszy Europejskich jest zwiększanie tej dostępności. W przygotowaniu jest poradnik dla instytucji kultury informujący o aktualnych wymaganiach dostępności, a także proponujący przykłady rozwiązań, wskazówek oraz dobrych praktyk umożliwiających jej spełnienie. Warto śledzić stronę Programu Dostępność Plus, na której publikowane są informacje o realizowanych projektach.

Czytaj więcej: http://poiis.mkidn.gov.pl/

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski