Pomocna dłoń dla MŚP w trudnej sytuacji

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
szkolenia
fot. materiały prasowe

Program Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowuje m.in. szkolnictwo wyższe, zdrowie i innowacje społeczne. Część środków przeznaczana jest również na wsparcie przedsiębiorstw np. poprzez rozwój kompetencji ich pracowników. Pomoc oferowana jest również firmom, które doświadczają okresowych trudności, mają niestabilną sytuację na rynku.

Nowy start

Ogólnopolski projekt „Nowy start” finansowany z POWER został stworzony po to, aby pomagać przedsiębiorcom, którzy mimo niedawnego niepowodzenia postanowili spróbować swoich szans w biznesie jeszcze raz. Mogą z niego skorzystać osoby, które zgłosiły się do projektu nie później niż 24 miesiące od dnia zakończania działalności i nie później niż sześć miesięcy od rozpoczęcia nowej. Na przedsiębiorców czekają dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia i doradztwo analizujące przyczyny porażki. Mogą one dotyczyć również rozwoju umiejętności zarządzania firmą i dostosowywania się do wyzwań rynkowych oraz rozpoznawania braków kompetencyjnych u pracowników.

Przedsiębiorstwa nie ponoszą kosztów. Chętni mogą zgłaszać się do operatorów. Część z nich oferuje wsparcie w obrębie regionu, część w całym kraju. Terminy, w których prowadzony jest nabór, zależą od konkretnego operatora.

Wczesne ostrzeganie

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność gospodarczą od ponad 12 miesięcy i doświadczają obecnie okresowych trudności, mogą z kolei skorzystać z projektu „System Wczesnego Ostrzegania”. Firmy zakwalifikowane do projektu otrzymają dofinansowanie w wysokości do 18 500 zł netto. Przeznaczyć je będą mogły na szkolenia, doradztwo lub mentoring w zakresie ustalenia przyczyn pogorszonej sytuacji przedsiębiorstwa, a następnie nakreślenia drogi wyjścia z kryzysu. Tu również wkład własny nie jest wymagany – przedsiębiorca ponosi jedynie koszt podatku VAT.

Projekt „System Wczesnego Ostrzegania” ma zasięg ogólnopolski. Zgłoszenia przyjmowane są w ramach czterech makroregionów. Nabór prowadzony jest w rundach. Ich terminy warto śledzić na stronie projektu.

Czytaj więcej: https://power.parp.gov.pl/component/programs/program/power

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski