Warto zawalczyć o unijne wsparcie na rozwój firmy

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
.
fot. materiały prasowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa cały czas mogą liczyć na pomoc z Funduszy Europejskich. Najwięcej pieniędzy jest na innowacje i ekspansję zagraniczną

Aktualnych informacji, z jakiego programu jest dostępne wsparcie, można szukać na portalu Funduszy Europejskich oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w swoim regionie.

Innowacyjność popłaca

Do 15 grudnia trwa nabór wniosków w projekcie Sieć Otwartych Innowacji z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój. Jest on skierowany do przedsiębiorstw stawiających na rozwój technologiczny i poszukujących finansowania różnego rodzaju innowacji. Pieniądze można więc pozyskać na patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia, prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych), prawa do chronionych odmian roślin, topografię układów scalonych i know-how.

W obecnym, piątym już konkursie Sieci Otwartych Innowacji maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. euro, czyli ok. 900 tys. zł, a minimalna to 150 tys. zł. Poza tym przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie brokerów technologii przy przygotowaniu wniosku i weryfikacji pomysłu transferu technologii.

Z tych pieniędzy skorzystała już spółka RBS Robotics, która wystąpiła o środki na zakup innowacyjnego oprogramowania w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług robotyzacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 133 tys. zł, a z Funduszy Europejskich firma dostała ponad 59 tys. zł dofinansowania.

– Wdrażanie projektu zakończyło się na początku tego roku. Z perspektywy czasu oceniam, że był to ruch w dobrą stronę. Podwoiliśmy liczbę stanowisk projektowych oraz mogliśmy zatrudnić dodatkowego konstruktora. Dzięki temu możemy przyjmować znacznie więcej ofert i wykonywać więcej zleceń. Nie musimy już zatrudniać do tego podwykonawców, co przekłada się na obroty – mówi Robert Leszczyński ze spółki RBS Robotics.

Więcej informacji: https://siecotwartychinnowacji.pl/

Na podbój świata

W październiku ruszył nabór wniosków do konkursu Internacjonalizacja MŚP z programu Polska Wschodnia, w którym firmy mogą ubiegać się o wsparcie na rozwijanie działalności poza granicami kraju. Potrwa do 22 grudnia. Pozyskane dofinansowanie z Funduszy Europejskich można wykorzystać na udział w zagranicznych targach, ale też na zakup środków trwałych w związku z przygotowaniem do umiędzynarodowienia działalności.

Łączny budżet konkursu to 50 mln zł. Maksymalne dofinansowanie na pojedynczy projekt może wynieść nawet 550 tys. zł, jeżeli wybrane rynki docelowe są w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii, lub 800 tys. zł, jeżeli co najmniej jeden jest spoza tego obszaru. Jednocześnie kwota wsparcia nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych – czyli poniesionych w związku z realizacją projektu i mieszczących się w katalogu wskazanym w regulaminie konkursu.

Po wsparcie na umiędzynarodowienie działalności nieraz sięgała już firma Regalia Polska Manufaktura Wojciech Sobierański produkująca meble i elementy wystroju ze starego drewna i metali z odzysku. Po udanej realizacji projektu na rynku niemieckim i holenderskim postanowiła zaistnieć w Szwecji. Wybór nowego kierunku nie był przypadkowy. Skandynawia to rynek, na którym rośnie zapotrzebowanie na dobra luksusowe, w tym te wysoce ekologiczne. Do tego rośnie tempo wymiany handlowej, które jest już większe niż z pozostałymi krajami kontynentu. Wartość tego projektu została oceniona na 246 tys. zł. Firma otrzymała dotację w wysokości 163 tys. zł. Pieniądze przeznaczyła na zakup kompleksowej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu do ekspansji na rynek szwedzki, zaplanowaniu działań marketingowych oraz opracowaniu treści regulaminów, gwarancji, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu, czyli mebli na nowy rynek.

Granty na Eurogranty

Do 27 stycznia 2022 r. potrwa przyjmowanie wniosków w konkursie Granty na Eurogranty z programu Inteligentny Rozwój, oferującym wsparcie w przygotowaniu do udziału w programach europejskich. Dla polskich firm jest to sposób na zwiększenie szansy przy ubieganiu się o grant z programów zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, w których konkurują ze sobą wnioskodawcy z całej Unii.

Na konkurs przeznaczono 5 mln zł. Wsparcie może sięgnąć 280 tys. zł, a do tego nie jest wymagany wkład własny. Pieniądze można wykorzystać m.in. na opracowanie studium wykonalności, podróże służbowe pracowników, usługi doradcze czy organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu do realizacji.

Wśród beneficjentów programu znalazły się już takie firmy jak Medical Inventi, Digital Engineering Solutions, Bioseco, które otrzymały maksymalny poziom wsparcia, czy Polbionica, której przyznano 59 tys. zł, bo na tyle też opiewała wartość projektu.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Gwarancje i porady

Na MŚP wciąż również czeka Biznesmax, czyli bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej, w tym projekty z efektem ekologicznym oraz związane z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to więc dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Zakres gwarancji obejmuje 80 proc. kwoty kredytu, a maksymalna jej wartość to 2,5 mln euro. Nie ma prowizji za jej udzielenie, a zabezpieczenie stanowi weksel in blanco.

W związku z pandemią wprowadzone zostały rozwiązania, które umożliwiają przedsiębiorcom dostęp nie tylko do kredytów inwestycyjnych, lecz także do kredytów obrotowych, tak ważnych dla zachowania płynności finansowej w warunkach niekorzystnej koniunktury. Gwarancja Biznesmax jest udzielana w porozumieniu z bankiem kredytującym (komercyjnym lub spółdzielczym) współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Więcej: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/

Krok do innowacji

Specjalne wsparcie jest też dostępne dla przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali jeszcze ze środków europejskich, ale przymierzają się do wprowadzenia innowacji i skorzystania z dotacji na ten cel. Mogą je uzyskać z instrumentu STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt). Przewiduje on dwie ścieżki. Pierwsza jest dla firm, które mają już pomysł na innowację i chcą sprawdzić, czy mają szansę na dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w szczególności z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Aby skorzystać z tej kompleksowej usługi doradczej, wystarczy wypełnić krótki formularz, opisując bardzo ogólnie swój pomysł. Jeśli projekt wpisuje się w założenia POIR, po kilku dniach następuje kontakt z branżowym specjalistą, analiza pomysłu i wskazanie elementów, które warto wzmocnić, ubiegając się o środki z programu. Jeżeli jednak projekt nie wpisuje się w założenia POIR, konsultant pomoże poszukać innych źródeł dofinansowania.

Druga ścieżka jest dla firm, które nie mają jeszcze konkretnego pomysłu, ale chciałyby i są gotowe skierować swój rozwój w kierunku prac badawczych i innowacji technologicznych, nie wiedzą jednak, jak to rozpocząć. Czeka na nie tzw. innovation coach, czyli trener innowacji. Najpierw przeanalizuje on branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie zbada potencjał firmy, możliwości, zasoby i kulturę innowacji. W efekcie przedstawi rekomendacje zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie i wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Obydwie usługi są całkowicie bezpłatne.

Więcej: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/pierwszy-krok-do-twojej-innowacji/

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

PAO