Nauka ze wspomaganiem

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
.
fot. materiały prasowe

Świat się zmienia, i to coraz szybciej, dlatego by za nim nadążyć, stale trzeba się kształcić.
W rozwoju na każdym etapie życia pomagają Fundusze Europejskie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Lifelong learning

Idea kształcenia przez całe życie jest jednym z wyzwań współczesnego świata. Dotyczy ona nie tylko wspinania się po kolejnych szczeblach edukacji formalnej (szkoła podstawowa, liceum, studia itd.), ale również samodzielnego zdobywania wiedzy. Korzyści płynące z samorozwoju, takie jak podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku pracy czy możliwość szybkiego przebranżowienia, wydają się oczywiste, ale nie są jedynymi. To także np. lepsze samopoczucie, większa pewność siebie oraz kształtowanie charakteru.

– Od października uczestniczę w kursie języka rosyjskiego. Zdecydowałam się na to, ponieważ kiedyś uczyłam się tego języka i pomyślałam, że jego znajomość to kapitał, który może jeszcze zaprocentować – mówi Kalina Olejniczak, dziennikarka, która uczestniczy w projekcie „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie” finansowanym z POWER. – Uważam, że ważne jest uczenie się w każdym wieku i rozwijanie swoich kompetencji w dziedzinach, które niekoniecznie muszą potem przynieść korzyści w postaci pieniędzy czy zdobycia kolejnego szczebla kariery. Tak długo, jak chcesz się czegoś uczyć, tak długo zachowujesz chłonny umysł, otwartość na świat. I dla mnie ta perspektywa jest ważniejsza – dodaje.

Pożyczki na kształcenie

Realizowany przez UAM projekt nie jest jedyną formą wsparcia unijnego w ciągłym podnoszeniu kompetencji. Pomocne są także nieoprocentowane pożyczki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem osób w różnym wieku. W ramach dwóch projektów z pożyczek na kształcenie skorzystało blisko 7,5 tys. osób, a łączna wartość środków, które przyznano, wyniosła aż 92,5 mln zł.

Aby skorzystać z pożyczki, warto śledzić strony projektów, na których  kolejne nabory ogłoszone zostaną na początku 2022 r. Warto się spieszyć, ponieważ środki przydzielane w ramach naborów rozchodzą się błyskawiczne, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. O finansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby pracujące, samozatrudnione, a także niepracujące. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 planowana jest kontynuacja tego typu wsparcia.

Kliknij „czytaj więcej” i dowiedz się więcej o Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Jan Bugdalski