Pieniądze na podbój zagranicy dla MŚP

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
.
fot. materiały prasowe

Polska odgrywa coraz istotniejszą rolę w światowej wymianie towarowej – w latach 2001–2020 nasz udział w globalnym eksporcie wzrósł o ok. 0,9 pkt proc., do 1,48 proc., a w 2020 r. zostaliśmy 22. największym eksporterem na świecie.

Otwarcie się na zagraniczne rynki jest milowym krokiem naprzód, szczególnie w rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Koszty zagranicznej ekspansji można w części pokryć z Funduszy Europejskich. Z samego tylko Programu Polska Wschodnia 2014­2020 na internacjonalizację przedsiębiorstw według danych na 15 listopada 2021 r. zawarto ponad 450 umów, ich wartość ogółem to 237 mln zł, a wkład UE – 160,8 mln zł.

Promocja i kontakty

Przykładem może być założona w 1999 r. firma Arles z Bielska Podlaskiego. Specjalizuje się w produkcji mebli na wymiar, zapewniając także projekt i montaż. W 2018 r. zdecydowała się skorzystać z dofinansowania z Funduszy Europejskich, by zwiększyć swoją konkurencyjność i wejść na rynki niemiecki oraz szwedzki. Dzięki wsparciu Arles nie tylko wyszukała potencjalnych klientów i nawiązała z nimi kontakt, lecz także przygotowała materiały promocyjne po niemiecku i szwedzku oraz dostosowała swoją stronę internetową do potrzeb partnerów z zagranicy. Część dofinansowania przeznaczyła na udział w targach branżowych w obu krajach. W 2020 r. firma została wyróżniona w konkursie Orły Stolarstwa.

Nowe możliwości

Obecnie trwa kolejny nabór wniosków do konkursu Internacjonalizacja MŚP z POPW, w którym na firmy czeka 50 mln zł. Pojedyncza dotacja może sięgać nawet do 800 tys. zł. Na wsparcie mają zatem szansę co najmniej 62 firmy.

Czytaj więcej: https://faq.parp.gov.pl/category/dzialalnosc-zagraniczna/internacjonalizacja-msp/

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski