Inteligentna sieć oszczędza energię, pieniądze i chroni środowisko

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
.
fot. materiały prasowe

Opłaty za energię stanowią znaczną część wydatków gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw i stale rosną. Inteligentne sieci energetyczne są szansą na obniżenie tych kosztów, ale przede wszystkim pozwalają oszczędzać energię i tym samym zasoby naturalne. To z kolei przekłada się na ochronę klimatu i tworzenie neutralnej klimatycznie Europy. Budowę takich sieci wspiera Program Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020.

Kontrola i niezawodność

Smart grid to nowoczesna sieć elektroenergetyczna oparta na technologiach informatyczno-telekomunikacyjnych. Dzięki takim rozwiązaniom dystrybutorzy energii mogą na bieżąco kontrolować dostawy, zarządzać nimi czy też szybko wykrywać i lokalizować awarie. Oznacza to efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury sieciowej, a także mniej przerw w dostawie prądu. Dla konsumentów inteligentne sieci to możliwość aktywnego zarządzania zapotrzebowaniem i zużyciem energii, m.in. dzięki inteligentnym licznikom zdalnego odczytu. To się wszystkim opłaca.

Projekty w toku

W lutym 2021 r. spółka Tauron Dystrybucja zakończyła realizację kolejnego projektu rozszerzającego sieć smart grid. Ponad 33 tys. użytkowników energii podłączono do inteligentnych sieci, wybudowano cztery stacje elektroenergetyczne i wdrożono 10 funkcjonalności sieci inteligentnych (m.in. bieżący monitoring i ocena stanu urządzeń czy monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym). Po zakończeniu wszystkich 12 projektów realizowanych z POIiŚ 2014‒2020 Tauron Dystrybucja podłączy do inteligentnych sieci elektroenergetycznych ponad 280 tys. użytkowników.

Około 215 tys. nowych użytkowników w smart grid podłączy Enea Operator Sp. z o.o. Spółka kończy realizację swojego pierwszego projektu z zakresu inteligentnych sieci. Dzięki temu 15 tys. kolejnych użytkowników może korzystać z wielu nowych funkcjonalności, w tym m.in. funkcji zarządzania energią przez odbiorcę, bardzo istotną z punktu widzenia oszczędnego gospodarowania energią w gospodarstwach domowych czy pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją.

Dla klimatu

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, planowane są kolejne inwestycje nie tylko w sektorze energetycznym. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 20212027 (FEnIKS) jest kontynuacją POIiŚ 2007‒2013 oraz POIIŚ 2014‒2020.
W najbliższych latach dofinansowanie z FEnIKS otrzymają m.in. projekty poprawiające gospodarowanie wodą pitną, ściekami komunalnymi i odpadami komunalnymi, które zmniejszają emisję w transporcie czy wzmacniają ochronę bioróżnorodności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o efektach programu POIiŚ lub o ekozmianach, które przyniesie FEnIKS? Kliknij „czytaj więcej”!

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski