Inwestycje łączące Europę

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
.
fot. materiały prasowe

67 projektów o wartości 7,2 mld euro otrzymało w Polsce wsparcie z „Łącząc Europę” na lata 2014‒2020 (CEF). To instrument zarządzany przez Komisję Europejską, z którego finansowane są inwestycje w sektorze: transportu, energii i cyfryzacji. Dofinansowanie z Instrumentu CEF wyniosło 4,3 mld euro.

Transport na pierwszym miejscu

Największym beneficjentem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która w ramach CEF zmodernizuje w sumie aż 990 km linii kolejowych. Dzięki temu instrumentowi powstanie także 110-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej (S61) Via Baltica, łączącej Polskę z Litwą, Łotwą oraz Estonią.

Na 990 km linii kolejowych i 1100 km dróg będą działać nowoczesne systemy zarządzania ruchem, które pomogą zmniejszyć emisję spalin i zużycie energii przez pojazdy. W walce ze zmianami klimatu pomoże też tzw. niebieski szlak ‒ pierwsze 12 stacji do ładowania samochodów elektrycznych udostępniono na trasie Warszawa ‒ Trójmiasto.

Dzięki środkom z CEF dofinansowano również modernizację polskich portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz Świnoujściu.

Nowe inwestycje

Z budżetu na lata 2021‒2027 Komisja Europejska przeznaczyła na realizację projektów „Łącząc Europę” (CEF2) aż 33,7 mld euro. Cel to stworzenie nowoczesnej, multimodalnej i efektywnej infrastruktury transportowej, energetycznej, a także cyfrowej. Same projekty transportowe mogą liczyć na kwotę prawie 26 mld euro.

Trwa pierwszy nabór wniosków

W pierwszym konkursie ogłoszonym przez KE 16 września do rozdysponowania jest ponad 7 mld euro! Priorytetem będą projekty przeciwdziałające zmianom klimatu, czyli głównie inwestycje w infrastrukturę kolejową i infrastrukturę dla paliw alternatywnych, w tym projekty budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Szanse będą miały także projekty dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, wspierające w szczególności interoperacyjny, multimodalny i inteligentny transport.

Konkurs w Polsce koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Propozycje projektów, które zgłosiły zainteresowane podmioty, przeszły już proces preselekcji. Teraz czas na opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie. Po akceptacji MFiPR wnioski trafią do 19 stycznia 2022 r. do Komisji Europejskiej, która decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Czytaj więcej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/cef-2021-2027/informacje-o-cef/

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski