Uczelnie dostępne dla wszystkich

Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
.
fot. materiały prasowe

Fundusze Europejskie od lat wspierają polskie uczelnie. Środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczane są m.in. na poprawę ich dostępności. Oznacza to walkę z wszelkiego rodzaju nierównościami w dostępie do edukacji na uniwersytetach

Przełamać bariery

Osoby z zaburzeniami psychicznymi na uczelniach bardzo często pozostają w cieniu. Z powodu swoich ograniczeń nierzadko rezygnują z kontynuacji studiów. By przeciwdziałać ich wykluczeniu, powstaje projekt „Asystent studenta z ASD (ASD - Autism Spectrum Disorder) realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z Fundacją SOWELO. Na 40 uczelniach zatrudnieni zostaną Asystenci studenta z ASD, którzy będą wspierać osoby potrzebujące takiej pomocy w komunikacji na linii student-uczelnia. Asystenci, jako osoby zaufane i odpowiednio przeszkolone, będą wsparciem w kontaktach z pracownikami uczelni. Charakter pomocy dostosowany będzie do bieżącej sytuacji. Doświadczenia zebrane od studentów i ich asystentów, kadry uczelnianej oraz specjalistów zaowocują stworzeniem podręcznika dobrych praktyk, z którego skorzystają wszystkie szkoły wyższe w kraju

Innowacje społeczne

To tylko jeden z wielu projektów poprawiających dostępność uczelni. W III edycji konkursu „Uczelnia dostępna” zarekomendowano do dofinansowania 50 wniosków o łącznej wartości niemal 114 mln zł. Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane zostaną kolejne działania znoszące  bariery w dostępie do edukacji. Fundusze Europejskie pomogą zrealizować. m.in. projekty uruchamiające zajęcia  sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, powołujące rzecznika ds. osób z niepełnosprawnościami. Umożliwią też m.in. zatrudnienie psychologa zajmującego się zdrowiem psychicznym osób ze specjalnymi potrzebami

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski