W tym roku jeszcze wiele konkursów na unijne dotacje

Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
.
fot. materiały prasowe

Perspektywa budżetowa UE na lata 20142021 kończy się, ale cały czas ogłaszane są nowe nabory wniosków na wsparcie z Funduszy Europejskich, m.in. dzięki instrumentowi REACT-EU. W jego ramach Komisja Europejska uruchomiła w poszczególnych funduszowych programach dodatkowe środki przeznaczone na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19.

Śledź aktualności, zapytaj w PIFE

Na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl można znaleźć najbardziej aktualne informacje o naborze wniosków. Warto też skontaktować się z wybranym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Jest ich kilkadziesiąt w całej Polsce, a zatrudnieni tam eksperci pomogą ocenić pomysł i sprawdzą, czy ma szanse na dofinansowanie.

Granty na Eurogranty dla MSP

Nawet 280 tys. zł można otrzymać na przygotowanie wniosków o dofinansowanie starań o fundusze dostępne w konkursach organizowanych bezpośrednio przez UE, np. z programów Horizon2020, LIFE, Horyzont Europa). Te pieniądze (z Programu Inteligentny Rozwój) można przeznaczyć na usługi doradcze, opracowanie studium wykonalności, organizację spotkań (np. z partnerami) czy tłumaczenie wniosku.

Więcej informacji na: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Dostępność = rozwój

Produkty lub dostępne usługi zaprojektowane z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami to spora szansa na pozyskanie nowych klientów i rozwój firmy. W ich zaprojektowaniu pomogą specjalne szkolenia w pełni finansowane z Funduszy Europejskich (z Programu Wiedza Edukacja Rozwój). Konkurs odbywa się na terenie całej Polski, z podziałem na pięć makroregionów. Znajdź swój i zgłoś się na szkolenie.

Więcej informacji: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj-oferta-dla-przedsiebiorcow

Na podbój zagranicy

Specjalny konkurs skierowany jest do sektora MSP z pięciu wschodnich województw, które w ofercie mają usługę lub produkt z potencjałem do wprowadzenia na rynek zagraniczny. Dotację z Programu Polska Wschodnia można przeznaczyć m.in. na usługi doradcze, wdrożenie nowego modelu biznesowego czy udział w międzynarodowych targach lub wystawach.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

.
fot. materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski